Sana All (Movie)

alt="Si Meg Imperial ay gumanap bilang Iyam, apo ni Lola Ingga (Lita Loresca), ang tinuturing na alamat sa paggawa ng tapuey sa bayan ng Adams. Si Iyam ang magpapatuloy ng kanilang negosyo ngunit hindi pasado kay Lola Ingga ang kanyang ginagawang tapuey. Ayon kay lola, kulang ito ng mahalagang sangkap, at iyon ay ang "passion". Nakagawa na si Iyam noon ng matamis na tapuey kaya naniniwala sina Lola Ingga at Timo (Pio Balbuena), pinsan ni Iyam, na manunumbalik ang kanyang passion kung ito ay magkakaroon ng love life."

Si Meg Imperial ay gumanap bilang Iyam, apo ni Lola Ingga (Lita Loresca), ang tinuturing na alamat sa paggawa ng tapuey sa bayan ng Adams. Si Iyam ang magpapatuloy ng kanilang negosyo ngunit hindi pasado kay Lola Ingga ang kanyang ginagawang tapuey. Ayon kay lola, kulang ito ng mahalagang sangkap, at iyon ay ang "passion". Nakagawa na si Iyam noon ng matamis na tapuey kaya naniniwala sina Lola Ingga at Timo (Pio Balbuena), pinsan ni Iyam, na manunumbalik ang kanyang passion kung ito ay magkakaroon ng love life.CAST AND CREDITS

Actors
Arvic Tan, Meg Imperial

Producers
Vic Del Rosario, Jr.

Director
Bona Fajardo


As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Thank you!


Switch video to Fullscreen by clicking or tapping the expand or zoom symbol that can be found at the bottom of the video screen during video play. If you are using a small smart phone with small screen you can turn on your screen Rotation lock and rotate your phone screen to landscape for wider view. Enjoy watching!

Leave Your Comment Below: